เหตุใดภาพจิตรกรรมฝาผนังของโบสถ์ยิวจึงถูกซ่อนอยู่หลังกำแพงในอพาร์ตเมนต์ของเวอร์มอนต์?

การบูรณะงานศิลปะอันน่าทึ่งอายุ 112 ปีเสร็จสมบูรณ์แล้ว เป็นเวลาเกือบ 30 ปีแล้ว ที่จิตรกรรมฝาผนังเก่าแก่ที่วาดโดยผู้อพยพชาวลิทัวเนียในช่วงต้นศตวรรษที่ 20 ซ่อนอยู่หลังกำแพงในอพาร์ตเมนต์ของเวอร์มอนต์ บัดนี้ หลังจากหลายปีของการอนุรักษ์อันอุตสาหะ ภาพอันมีค่าที่มีสีสันที่รู้จักกันในชื่อ “จิตรกรรมฝาผนังที่หลงทาง” กลับมาเป็นที่สนใจอีกครั้ง สมาชิกชุมชนในเบอร์ลิงตัน รัฐเวอร์มอนต์ ได้เปิดเผยภาพจิตรกรรมฝาผนังที่ได้รับการบูรณะในบ้านหลังใหม่ที่  โบสถ์ Ohavi Zedekเมื่อต้นฤดูร้อนนี้ ภาพจิตรกรรมฝาผนังเป็น “สมบัติและเป็นผลงานที่สำคัญทั้งในชีวิตทางศาสนาของชาวยิวอเมริกันและโลกแห่งศิลปะในประเทศนี้”...