ผู้คนอาจดึงดูดผู้อื่นด้วยความคล้ายคลึงกันเพียงเล็กน้อย (และผิดพลาด)

เรามักถูกดึงดูดให้ผู้อื่นที่เรามีความสนใจร่วมกัน แต่ความดึงดูดนั้นอาจมาจากความเชื่อที่ผิดๆ ว่าความสนใจที่มีร่วมกันนั้นสะท้อนความคล้ายคลึงกันที่ลึกซึ้งและพื้นฐานมากกว่า ซึ่งเรามีสาระสำคัญร่วมกัน ตามการวิจัยที่เผยแพร่โดย American Psychological Association Charles Chu, PhD, ผู้ช่วยศาสตราจารย์จาก Boston University Questrom School of Business กล่าวว่า “ความดึงดูดใจต่อผู้คนที่มีคุณลักษณะเหมือนกับเราได้รับความช่วยเหลือจากความเชื่อที่ว่าคุณลักษณะที่มีร่วมกันเหล่านั้นขับเคลื่อนโดยบางสิ่งที่อยู่ลึกในตัวเรา...