ต่อไปนี้คือเวลาที่การตรวจสอบประกันสังคมซึ่งมี COLA เพิ่มขึ้นอย่างมากในปี 2023 จะเริ่มมาถึง

ผลประโยชน์ของผู้เกษียณอายุโดยเฉลี่ยจะเพิ่มขึ้น 146 ดอลลาร์ต่อเดือนในปี 2023 เป็น 1,827 ดอลลาร์ เช็คประกันสังคมและเงินฝากธนาคารฉบับแรกที่มีการปรับค่าครองชีพครั้งใหญ่ที่สุดในรอบ 40 ปีจะเริ่มให้บริการในเดือนมกราคม 2566 ผล  ประโยชน์ของผู้เกษียณอายุโดยเฉลี่ย  จะเพิ่มขึ้น 146 ดอลลาร์ต่อเดือนเป็น 1,827 ดอลลาร์ ในขณะที่ผลประโยชน์ด้านความพิการโดยเฉลี่ยเพิ่มขึ้น $119 ต่อเดือน เป็น $1,483 ผู้รับจะได้รับประโยชน์จากการลดลง...