DNA ที่เก่าแก่ที่สุดในโลกเผยความลับของระบบนิเวศอาร์กติกที่สูญหายไปเมื่อ 2 ล้านปีก่อน

นักวิจัยได้ขุดพบชิ้นส่วนเล็กๆ ของ DNA ในแถบอาร์กติก ซึ่งถูกทิ้งไว้โดยพืช จุลินทรีย์ และสัตว์ที่อาศัยอยู่ในระบบนิเวศที่ไม่รู้จักมาก่อนในกรีนแลนด์ นักวิทยาศาสตร์ได้ค้นพบชิ้นส่วนเล็กๆ ของ DNA อายุ 2 ล้านปีที่ติดอยู่ภายในชั้นน้ำแข็งของตะกอนอาร์กติก สารพันธุกรรมโบราณซึ่งเก่าแก่ที่สุดเท่าที่เคยค้นพบได้ให้ภาพรวมของระบบนิเวศที่ไม่รู้จักมาก่อน ตั้งแต่ปี 2549 นักวิจัยได้ค้นพบตัวอย่าง DNA 41 ตัวอย่างภายในแผ่นตะกอนลึก 328 ฟุต...